GENT W.G.C. DE KAAI

Wijkgezondheidscentrum De Kaai

Maïsstraat 308, 9000 GENT

Het gebouw heeft een vierkante plattegrond met een centrale utilitaire kern waarrond kabinetten en kantoren zijn gerealiseerd. Veel aandacht werd besteed aan een goede circulatie, optimaal daglicht en kwaliteitsvolle ruimtes, rekening houdende met scheiding publiek-privaat. Het lage volume van het gebouw vormt een schaalbreuk t.o.v de belendende woonblokken waardoor het zich duidelijk aftekent in het straatbeeld. Duurzaamheid werd nagestreefd d.m.v onder andere regenwaterrecuperatie, buffering, groendaken, hernieuwbare energie opgewekt door zonnepanelen, isolatie volgens normering EPB, energiezuinige led-verlichting, condenserende gasketels… (www.Archipro.be)

BBC-afdeling Afwerking realiseerde eveneens perceel 2. Meubilair.

 

 

Meer info over het
project

Bouwheer

W.G.C. De Kaai

Gent

Architect

Archipro Architecten bvba

Gent

Het project
in cijfers

Aannemingssom

€ 1.992.173

Uitvoeringstermijn

2016-2018

GENT W.G.C. DE KAAI

Wijkgezondheidscentrum De Kaai

Maïsstraat 308, 9000 GENT

Het gebouw heeft een vierkante plattegrond met een centrale utilitaire kern waarrond kabinetten en kantoren zijn gerealiseerd. Veel aandacht werd besteed aan een goede circulatie, optimaal daglicht en kwaliteitsvolle ruimtes, rekening houdende met scheiding publiek-privaat. Het lage volume van het gebouw vormt een schaalbreuk t.o.v de belendende woonblokken waardoor het zich duidelijk aftekent in het straatbeeld. Duurzaamheid werd nagestreefd d.m.v onder andere regenwaterrecuperatie, buffering, groendaken, hernieuwbare energie opgewekt door zonnepanelen, isolatie volgens normering EPB, energiezuinige led-verlichting, condenserende gasketels… (www.Archipro.be)

BBC-afdeling Afwerking realiseerde eveneens perceel 2. Meubilair.

 

 

Meer info over het
project

Bouwheer

W.G.C. De Kaai

Gent

Architect

Archipro Architecten bvba

Gent

Het project
in cijfers

Aannemingssom

€ 1.992.173

Uitvoeringstermijn

2016-2018