Klokkenluiders meldsysteem

In overeenstemming met onze visie, missie en waarden en rekening houdend met de belangen van onze stakeholders, streven wij ernaar om onwettig gedrag te voorkomen en op te sporen.

 

Via dit kanaal kunt u vermoedelijke inbreuken melden die de integriteit van de Vennootschappen of het welzijn van de mensen zou kunnen aantasten.

 

Hoewel niet aanbevolen, zijn anonieme meldingen via het kanaal mogelijk. In dit geval kan u echter niet worden geïnformeerd/op de hoogte worden gehouden over de status van het onderzoek of kunt u niet gecontacteerd worden voor extra informatie.

 

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie kunt u terugvinden in het klokkenluiderbeleid.

 

Dit beleid is van toepassing op Bekaert Building Group en haar verbonden ondernemingen met maatschappelijke zetel binnen de EU (elk een “Vennootschap” en samen “Vennootschappen”).

Wat is uw werkgerelateerde relatie met de vennootschap?

Welke vermoedelijke inbreuk op de EU-wetgeving is er door de Vennootschap gepleegd?

Waar vond de vermoedelijke inbreuk plaats?

Wie was/is betrokken bij de vermoedelijke inbreuk?

Beschrijf de vermoedelijke inbreuk

Hebt u mogelijke bijlagen?

Persoonsgegevens

Indien u anoniem wilt blijven, gelieve onderstaande velden leeg te laten.